Derfor forskes det grundig på L-serin akkurat nå

Tenk deg hvor viktig hjernen din er for deg. Den tar vare på både korttids- og langtidshukommelsen. Hjernen skal oppfatte, forstå og prosessere all informasjonen rundt deg, ikke minst språket og evnen til å lære nye ting – resten av livet!

For hver og en av oss er det å ha en sterk og klar hjerne når vi blir eldre av stor betydning. Jo friskere vi er, og jo lengre vi kan unngå sykehus eller gamlehjem, desto bedre er det for alle. For deg, for samfunnet, og kanskje ektefelle, barn og barnebarn.

Nesten alle kroppens deler kan mer eller mindre enten erstattes eller repareres. Vitenskapen har kommet langt. Men hjernen, den er så kompleks at den er umulig å erstatte og særdeles vanskelig å reparere.

Hjernen er selve navet i kroppen, derfor er det viktig at du tar godt vare på den. Er du flink til å ta vare på hjernen din?

Årsakene til de ulike demenstypene varierer noe. Men, i all hovedsak er det, som for andre svekkelser, forebygging som gjelder. Skal du opprettholde kropp og sinn må man starte i tide med sunne levevaner: Unngå røyking, vær tilbakeholden med alkohol og sukker, spis riktig mat, unngå overvekt og fedme, og beveg deg regelmessig. Det å være sosial og å drive med aktiviteter som stimulerer hjernen med ulike nye oppgaver og utfordringer ser også ut til å ha en gunstig innvirkning på hjernehelsen.

 Gratis i 60 dager
Bestill her!


Banebrytende forskning

Det finnes håp. På grunn av den forventede eldrebølgen forskes det stadig mer på både årsaker og behandlingsmetoder. Målet er å forhindre den negative utviklingen, men også hjelpe de som allerede er rammet.

Den amerikanske forskeren Paul Alan Cox har sammen med et team på over 50 forskere fra bl.a. Sverige, USA og Australia oppdaget at aminosyren L-serin er vesentlig viktigere for hjernen enn tidligere antatt.

I en større undersøkelse i Florida ble det påvist at de fleste pasientene med Alzheimer manglet L-serin i hjernen. I skrivende stund gjennomfører amerikanske myndigheter (U.S. Food & Drug Administration) kliniske studier for å evaluere effekten av L-serin hos pasienter med nevrodegenerative sykdommer. (Klikk her for å se studien på L-serin)

 

Dette kan L-SERIN Hukommelse gjøre for deg

L-SERIN Hukommelse er et nytt og banebrytende produkt som inneholder aminosyren L-serin og åtte andre, viktige næringsemner. Alle ingrediensene er nøye valgt ut i forhold til virkningen og betydningen på den kognitive funksjonen: hjerne, hukommelse, konsentrasjon, innlæring, oppfattelse og tolkning.

Om du ønsker deg en frisk og klar hjerne, god hukommelse, høy mental yteevne og oppfattelse, så kan vi basert på forskning og dokumentasjon på de utvalgte ingrediensene, virkelig anbefale deg å prøve. 

Vi er så sikre på at du blir fornøyd med L-SERIN Hukommelse at vi gir deg 60 dagers forbruk helt GRATIS*.

Hjernen består av mange milliarder av nervetråder, og er hovedorganet i sentralnervesystemet. Hjernen er usedvanlig kompleks, og formidler millioner av impulser hvert sekund. Via ryggmargen kontrollerer den resten av nervesystemet vårt. Hjernen er selve navet i kroppen vår, og den delen må for all del "ikke gå i stykker"!

Som kroppen for øvrig, er hjernen avhengig av rett ernæring for å holde seg frisk og sprek. Er du flink til å gi hjernen din trening og rett ernæring?

En studie gjennomført av forskere ved University College London viser at hjernen begynner å svekkes allerede ved 45 års alderen, og ikke ved 60 års alderen som man tidligere har trodd.

Pharma Norge har enerett på kosttilskuddet L-SERIN Hukommelse, som blir produsert av Pharmatech på Rolvsøy utenfor Fredrikstad. Flere tusen nordmenn har allerede startet å innta produktet daglig.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet i Norge har forsket på inntak av L-serin og funnet det trygt å innta.


Bestill her

Spesialtilbud akkurat nå:
Prøv L-SERIN Hukommelse® GRATIS* i 60 dager!

Hent info fra 1881.no
Felter merket med *er obligatoriske

Copyright Pharma Norge AS 2018. All rights reserved.

Tlf: 7580 3565       E-post: post@l-serin.no