Er det en sammenheng mellom manglende
L-serin og demens?

Risikoen for å få demens øker med alderen. Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere.
Tilskudd på aminosyren L-serin kan endre alt.
Ofte utvikles demens over en 10–12 års periode. De første symptomene er vanligvis svekket hukommelse, og det tar som regel mange år før demens er et faktum.

Andre tidlige tegn kan være å holde rede på tid og sted, tidfeste hendelser i eget liv og nedsatt evne til å huske ord.

Men det finnes håp. På grunn av den forventede eldrebølgen forskes det stadig mer på både årsaker og behandlingsmetoder.
Målet er å forhindre den negative utviklingen, men også hjelpe de som allerede er rammet.

Banebrytende forskning

Den amerikanske forskeren Paul Alan Cox har sammen med et team på over 50 forskere fra bl.a. Sverige, USA og Australia oppdaget at aminosyren L-serin er viktigere for hjernen enn tidligere antatt.

Delfinene manglet L-serin

Forskerteamet startet med å undersøke årsaken til at mange tilsynelatende friske delfiner svømte opp på land og døde. Hvorfor døde de? Det viste seg at disse delfinene hadde svært lav mengde med L-serin i hjernen, i motsetning til andre delfiner som døde av naturlige årsaker. Kunne det være at delfinene faktisk hadde blitt dement?

Paul Cox tok forskningen videre på mennesker, og i en større undersøkelse i Florida ble det påvist at de fleste pasientene med Alzheimer manglet L-serin i hjernen. Dette er fantastiske nyheter i forskningen på Alzheimer og andre nevrologiske sykdommer.

”Inntak av L-serin på verdensbasis har eksploderert”

I skrivende stund gjennomfører amerikanske myndigheter (U.S. Food & Drug Administration) kliniske studier for å evaluere effekten av L-serin hos pasienter med nevrologiske sykdommer.

Forskningen har ført til at ekstra inntak av L-serin på verdensbasis har eksplodert. Det er nå over 900.000 mennesker som inntar L-serin hver dag som supplement til sin daglige kost.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet i Norge har forsket på inntak av L-serin og funnet det trygt å innta.

En studie gjennomført av forskere ved University College London viser nemlig at hjernen begynner å svekkes allerede ved 45 års alderen, og ikke ved 60 års alderen som man tidligere har trodd.

Pharma Norge har enerett på kosttilskuddet L-SERIN Hukommelse, som blir produsert av Pharmatech på Rolvsøy utenfor Fredrikstad. Flere tusen nordmenn har allerede startet å innta produktet daglig.


Bestill her

Spesialtilbud akkurat nå:
Prøv L-SERIN Hukommelse™ GRATIS* i 60 dager!

Felter merket med *er obligatoriske

Copyright Pharma Norge AS 2018. All rights reserved.

Tlf: 7580 3565       Epost: post@l-serin.no